มหาวิทยาลัยภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยพระราชลัญจกร ตราของ H.Mkk Bhumipol อยู่ในวงรีล้อมรอบด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยในภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

เมืองภูเก็ต
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 มีวิทยาเขตอื่นตั้งขึ้...