ซอยเลย์เอ๊าส์

ซอยฟรีดอม

Peach Bar
Peach Bar
Wally Bar
Sweet Bar
Tao Bangla Bar
Tao Bangla Bar
Lovely Bar
Freedom Bar
Blow Job Bar
Smok Bar
Guitar Bar
Sally's Dragons Bar
Black Rose Bar
Pink Paradise
Soi Freedom
Island Bar
Island Bar
Belle Lemon Bar
Sunshine Bar
Kiran Bar
Soi Freedom
Tailor's Bar
Soccor Bar
Swedish Bar
Balloon Bar 2
Balloon Bar
Balloon Bar
Smiley Bar
Smiley Bar

Thaweewong Road

( Patong Beach Road )

Bangla Road

 

Rat-U-Thit Road