ซอยเลย์เอ๊าส์

ซอยกอนโซ

White Room Lounge & Nightclub

Upstair - Dark Room Karaoke

Soi Gonzo
Aussie Bar
Aussie Bar

Thaweewong Road

( Patong Beach Road )

Bangla Road

 

Rat-U-Thit Road