ซอยเลย์เอ๊าส์

ซอยซีดาก้อน

Miss Daisy Agogo
Miss Daisy Agogo
Nida's Bar
Nida's Bar
The Host Club
The Host Club
Club Lovers
Club Lovers
Harem Agogo
Harem Agogo
Harem Agogo
Harem Agogo
Closed
Closed
Closed
Tum's Bar
Octopus Bar
Octopus Bar
Nida's Bar
WeWe Bar
Sand Bar
Moulin Rouge Bar
Lovely Bar
Patrick Bar
Bangla Sexy 9 Bar
Coney Bar
Hangover Bar
Navy Bar
Sydney Bar
Rock in Dice Bar
Drinks Dream Bar
Butterfly Bar
Sea Dragon Bar
Sea Dragon Bar
Suzy Wong's A Go Go
Suzy Wong's A Go Go
Suzy Wong's A Go Go
Celebrity Ink Tattoo
Closed
Closed
Country Bar & Pool
Monjo Bar
Sea Dragon Guesthouse
3 in Bed Bar
Suzy Wongs 2 Devil's Playground
Noodle Restaurant
Trendy Hair Cut
Closed
Closed

Thaweewong Road

( Patong Beach Road )

Bangla Road

 

Rat-U-Thit Road